Marknadens bästa vibrationslogger

Två 3-axliga accelerationssensorer är integrerade i MSR175. Detta gör loggern oslagbar i övervakning av bland annat transporter.

Loggern är tillräckligt snabb för att ge en bra tydlig bild över hur ditt gods hanteras.