GPRS

GPRS - STORA MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRMÄTNING

Smart datalogger som via GPRS skickar aktuella mätvärden till en internetserver. Väl genomtänkt teknik i samarbete med datatrafik över GPRS medför en kostnadseffektiv lösning. En enkel inloggning ger en snabb presentation av mätdatan.

Vill du se presentationen av mätdatan? Använd användarnamnet nt och lösenordet nt på http://www.intab.biz för att se hur webbsnittet för GPRS-loggrarna ser ut.

• Digitala givare:
Temperaturgivarna till loggern är av digital typ. Konstruktionen är gjord för att man enkelt skall kunna koppla in 1 till 8 externa temperaturgivare.
Upplösningen på dessa givare är 0,1°C inom hela mätintervallet.

• Avläsning
Mätintervallet på loggern är ställbart från 1minut upp till 60 minuter.

• Överföringsintervall
Beroende på hur ofta man vill ha sin data överförd till mätservern så kan även detta intervallet ställas in (5-10000 minuter).

• Dataminne
Om GPRS-loggern befinner sig i "radioskugga" mellanlagras data internt för att överföras vid första möjliga tillfälle. Det interna minnet kan hålla 4000 mätvärden.

Här kan du läsa om de olika GPRS-modellerna.